《喜迁莺(表海亭冬日闲宴)》原文和翻译、《喜迁莺(表海亭冬日闲宴)》赏析与评价 宋代黄裳

《喜迁莺(表海亭冬日闲宴)》原文

雕栏闲倚,瑞雪霁、浣出人间金碧。

下想名园,芳心多少,欲占九州颜色。

洞开路入丹汉,自是神仙真宅。

寒吟外,看歌云舞雪,光阴难得。

谁共怀古意,东海一老,居易头垂白。

自此英雄,功名相继,空有寂寥遗迹。

圣贤电拂休笑,离合许多宾客。

使君乐与人同,且对云门斜日。

《喜迁莺(表海亭冬日闲宴)》翻译及赏析

《喜迁莺(表海亭冬日闲宴)》拼音对照参考

diāo lán xián yǐ, ruì xuě jì huàn chū rén jiān jīn bì.

雕栏闲倚,瑞雪霁、浣出人间金碧。

xià xiǎng míng yuán, fāng xīn duō shǎo, yù zhàn jiǔ zhōu yán sè.

下想名园,芳心多少,欲占九州颜色。

dòng kāi lù rù dān hàn, zì shì shén xiān zhēn zhái.

洞开路入丹汉,自是神仙真宅。

hán yín wài, kàn gē yún wǔ xuě, guāng yīn nán de.

寒吟外,看歌云舞雪,光阴难得。

shuí gòng huái gǔ yì, dōng hǎi yī lǎo, jū yì tóu chuí bái.

谁共怀古意,东海一老,居易头垂白。

zì cǐ yīng xióng, gōng míng xiāng jì, kōng yǒu jì liáo yí jī.

自此英雄,功名相继,空有寂寥遗迹。

shèng xián diàn fú xiū xiào, lí hé xǔ duō bīn kè.

圣贤电拂休笑,离合许多宾客。

shǐ jūn lè yú rén tóng, qiě duì yún mén xié rì.

使君乐与人同,且对云门斜日。

《喜迁莺(表海亭冬日闲宴)》翻译、赏析和诗意

闲倚雕栏,瑞雪霁、洗出人间金碧辉煌。

下想名园,芳心里太少,要占九州颜色。

开辟道路进入丹漠洞,自己是神仙真宅。

冷吟外,看歌说舞雪,光阴难得到。

谁共同怀古意识,东海一个,白居易头垂白。

从此英雄,功名相继,空有寂寥遗迹。

圣贤闪电掠过休笑,离合许多宾客客人。

使你快乐与人同,而且对云门斜日。

* 以上翻译来自百度翻译(AI),仅供参考

网友对《喜迁莺(表海亭冬日闲宴)》的评价

暂无评论

标题:《喜迁莺(表海亭冬日闲宴)》原文和翻译、《喜迁莺(表海亭冬日闲宴)》赏析与评价 宋代黄裳

如若转载,请注明出处:http://www.ikepu.com/shicimingju/223368.html